Untitled-2

مهرمارکت خیریه نیست

مهرمارکت آماده تا ماهیگیری را جایگزین ماهی دادن کند.

ما در مهرمارکت وظیفه داریم محصولات خیریه ها، مراکز نیکوکاری و مراکز توانمندسازی را جهت فروش به نمایش گذاشته و ازاین طریق برای آنان بازاریابی فروش محصولات کنیم

ما هیچ وجهی در قالب کمک دریافت نمیکنیم و تمام دریافتی های سایت در ازای فروش محصول شکل می گیرد

زندگی ماشینی، ما را از نگاه به دور و برمان دور کرده است، دستان پینه بسته و زحمت کش زنانی در این سرزمین نشان از همت والا و سخت کوشی آنان برای همراهی و همدلی با خانواده خویش دارد. چیزی که این روزها کمتر از آن یافت می شود و ستایش این کمیاب‌ها کاری عظیم و پر افتخار است. هنر و فرهنگ ایرانی که از دیر باز زبان‌زد عام و خاص بوده، اکنون به دلیل کم‌توجهی‌ها رو به نابودی است، از طرفی شرایط معیشتی خانوارها در اوضاع خوبی قرار ندارد و دغدغه زنان در خانه کمک به بهبود شرایط خانواده خویش است، بی‌شک در این راستا، نیازمند یک مجموعه قوی برای حمایت، توانمند سازی، هدایت، نمایش و فروش این آثار ارزنده است تا هنوز هم باشند زنانی که با هنرشان یاری‌گر خانواده خویش باشند.

وجود محصولات فراوان و بدون بازار فروش بانوان کشورمان، ما را بر آن داشت تا با ایجاد فضایی در خور و شایسته برای عرضه این محصولات و با هدف حمایت از هنر و فرهنگ ایرانی، دست بکار شویم تا با تقویت بازار فروش زمینه را برای شعار امسال با عنوان “جهش تولید” فراهم کنیم.

فروشگاه مهر مارکت می‌کوشد تا با آموزش‌های حرفه‌ای چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری  و یا از طریق معرفی به مراکز تولیدی، گامی در جهت توانمندسازی بانوان و زنده نگه داشتن هنر ایرانی به عنوان میراثی کهن، شرایط زندگی بهتر را برای خانواده‌های ایرانی به ارمغان آورد.

شروع این اقدام ماندگار از استان یزد است، ما در یزد توانستیم با ارتباط گیری با برخی خیریه‌ها، مراکز توانمندسازی، برخی تولید کنندگان خانگی و… شروع این اقدام را جشن بگیریم…

اما همچنان دست از تلاش برنداشته و در حال گسترش مجموعه مهر مارکت هستیم، امید است با تثبیت جایگاه، مهرمارکت بتواند در کشور تکیه گاهی استوار برای دلهای چشم به راهان باشد. به امید آن روز…

با تقدیم احترام

تیم مهر مارکت