آمده ایم با مهر تا کنار همه مراکزی باشیم که با مهربانی دست مددجویانشان را گرفته و ماهی گرفتن را به آنان آموزش داده اند.

مهرمارکت آمده تا درخت مهربانی را پربارتر کند.

قلب های درخت ما مراکزی هستند که به مهرمارکت افتخار داده اند و نمایندگی فروش اینترنتی محصولاتشان را به ما سپرده اند. به امید پربارتر شدن درخت مهر

براي نمايش توضيحات و توليدات مراكزي كه با ما همكاري مي كنند روي قلب هاي چشمك زن كليك كنيد

قلب مهر مارکت

كانون سيب سرخ اميد(مركز حمايت از بيماران MS)

توضیحات و تولیدات
مرکز توانمندسازی حرکت

مرکز توانبخشی حرکت

توضیحات و تولیدات
بوی مهر

موسسه بوی مهر کویر

توضیحات و تولیدات

برای پیوستن مرکزتان به مهرمارکت

با ما در تماس باشید