یزد یک شهر در ایران است. مهرمارکت در شهر یزد است و فعالیت خود را در این شهر آغاز کرده است. مهرمارکت اکنون یکی از فروشگاه های برتر در شهر یزد است.